Inkubator Aktywności - przygotowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń dla lokalnych liderów z zarządzania i animacji lokalnych projektów prospołecznych

 
Koordynator - p. dr W.Gostomczyk
 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń:
- przygotowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń dla lokalnych liderów z zakresu zarządzania projektami:
  1. szkolenie: „Metody partnerskiego wypracowania projektów”.
  2. szkolenie: „Efektywna promocja działań prospołecznych”
  3. szkolenie: „Zarządzanie projektem rozwojowym i organizacja pracy w grupie”
  • zabezpieczenie miejsca, sprzętu multimedialnego oraz wszelkich niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia szkolenia
  • zabezpieczenie dojazdu, pełnego wyżywienia i noclegu dla uczestników szkolenia