e-ŚGD - opracowanie i uruchomienie witryny internetowej
 
Koordynator - p. A. Kolwalczyk
Opracowanie strony internetowej, zamieszczenia nowo opracowanych logotypów, opracowanej interaktywnej mapy, kursu e-learningowego, działań szkoleniowych, oferty inwestycyjnej i innych elementów prezentujących efekty realizacji projektu