Poznaj prawdziwe piękno wsi - opracowanie map i folderów tematycznych
 
Koordynator - p. A. Kowalczyk
 
Przygotowanie i wydruk map i folderów (wersja językowa polska – niemiecka - angielska)