Inwestuj razem z nami - opracowanie regionalnej oferty inwestycyjnej
 
Koordynator - p. A. Kowalczyk
 
Opracowanie wspólnej profesjonalnej oferty inwestycyjnej gmin i podmiotów prywatnych z regionu działania ŚGD wraz z prezentacją opracowanego przewodnika w wersji elektronicznej zawierającą m.in. przygotowanie i przeprowadzenie ankiety charakteryzującej podmioty gospodarcze w 10 gminach obejmujące ilość, strukturę, branżę, zatrudnienie i możliwości współpracy, zebranie danych dotyczących planów inwestycyjnych gmin wraz z charakterystyką infrastruktury, przygotowanie oferty inwestycyjnej, sporządzenie wersji elektronicznej bazy danych wraz z ofertą inwestycyjną oraz ofertami współpracy.