Biomasa się opłaca - opracowanie projektu wdrożeniowego wykorzystania bioenergii
 
Kierownik – p. B. Bawiec
 
Wykonanie w ramach projektu dokumentacji analityczno – koncepcyjnej obejmującej inwentaryzację zasobów odnawialnych źródeł energii w 10 gminach, oszacowanie potencjału energetycznego 10 gmin, badanie ankietowe możliwości produkcji biomasy przez rolników i przedsiębiorców, projekt wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach, analizę opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach, ocenę korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, założenia programu modernizacji kotłowni w budynkach użyteczności publicznej. 
 
W ramach umowy powstanie ekspertyza  w wersji elektronicznej oraz papierowej obejmująca powyższe aspekty.